Oblikovanje
Priprava za tisk
Tisk in dodelava
Printi velikih formatov
Laminiranje in kaširanje
Rezane nalepke
Panoji Expand
Internet
   
 

 
Nova kolekcija reklamnih stojal po izredno ugodnih cenah:

 

Graf. oprema vozil in prostorov, označevalne table,
usmerjevalni sistemi, šablone in maske

Rezanje folij za grafično opremo prostorov, izložb, vozil, za označevalne in usmerjevalne sisteme je dokaj star, ustaljen postopek. Nekoč rokodelski, skoraj umetniški pristop, so v sodobnem easu izpodrinili pripomočki, programski in strojni, ki omogočajo izredno kvalitetno, hitro in cenovno ugodno izdelavo posameznih specifienih grafičnih izdelkov.

Rezane nalepke izdelujemo iz samolepilne folije s takoimenovanim "cuterjem". Za zagotavljanje vrhunske kvalitete morajo predloge za izdelavo nalepk biti digitalizirane, v vektorski obliki, brez nepredvidenih zank, ostrokotni zaključki (pod 20°) morajo imeti zaobljene vogale, zvezni prehodi morajo imeti v prelomnicah tangencialne prehode. Pripravljene prejete datoteke lahko profesionalno dopolnimo ali pa izvedemo pripravo od oblikovanja do končne priprave za razrez.

 
       
Projekt:
Grafi?na oprema vozil ZIKO
Narocnik:
ZIKO d.o.o., Slovenj Gradec
Oblikovanje:
Domen Fras
Realizacija:
Studio Graffit d.o.o., Ljubljana
Leto:
2002
Opis:
Ilustracije in oblika je bila zastavljena in izvedena digitalno v programskih orodjih Adobe Illustrator in FreeHand. S tem je doseena optimalna kvaliteta izvedbe, oblikovna predloga pa je prakti?no na?rt za izdelavo in aplikacijo nalepk.

Enostavni elementi grafi?ne opreme vozil (eno in dvobarvni napisi in logotip) so rezane nalepke. Aplicirano je po suhem postopku z dogrevanjem za podajanje folije po obliki avtomobila.

Zahtevni elementi grafi?ne opreme vozil (ve?barvne ilustracije kukov) so izvedene kot digitalni solventni tisk na folijo. Grafika je dodatno za?itena s prozornim PVC laminatom, ki predvsem pove?a odpornost na mehanske pokodbe in zmanja vpliv UV svetlobe na barvo. Aplicirano je po suhem postopku z mo?nim dogrevanjem za podajanje folije po obliki avtomobila. V predelih, kjer grafika opazno preide v 3D prostor, je prerezana in aplicirana ena ?ez drugo. Z dogrevanjem se uravnava raztezek in dosee skladnost klju?nih elementov grafike (obroba, prehodi med barvami).