Oblikovanje
Priprava za tisk
Tisk in dodelava
Printi velikih formatov
Laminiranje in kaširanje
Rezane nalepke
Panoji Expand
Internet
   
 

 
Nova kolekcija reklamnih stojal po izredno ugodnih cenah:

 

Idejna zasnova, izvedbene rešitve,
ilustracije

Oblikovanje kot proces je nadaljevanje organizacijskega postopka, ki se začne ob razvoju zamisli projekta oz. tržnega plana za proizvod ali storitev. Kot avtorsko delo pa je oblikovanje sad likovnih izraznih sredstev, umetniškega dela in metodičnega ter sistematičnega načrtovanja. Likovni elementi in principi temeljijo na izkušnjah klasičnega tiskarstva, umetniški pristop zagotavlja vrednost vizualizacije, sistematičnost in metode pa zagotavljajo, da oblikovanje v najbolj1i meri služi namenu. Oblikovano sporočilo mora biti nazorno in čitljivo, hkrati pa mora upoštevati posebnosti naročnika, njegove dejavnosti ter sociološko in psihološko pogojena razmerja v okolju posredovanja sporočila.

Naročnik mora priskrbeti in posredovati informacije ter vizijo projekta v zadovoljivi meri, da lahko oblikovalec snuje, načrtuje, izdela osnutke in predstavi osnovne ali specifične elemente vizualnih komunikacij. Uspešno oblikovanje temelji na skrbi za podrobnosti, oblikovalec dela red iz nereda sporočil, informacij, ki jih želi naročnik posredovati šir1emu krogu ljudi.

 

 

 
       
Projekt:
Grafi?na oprema vozil Smart, Vulco
Realizacija:
Studio Graffit d.o.o., Ljubljana
Leto:
2004